Mga tanawin sa Bukid na tinitirhan ko...

Pictures around the house...

View sa among Bukid... Talisay Tree
View sa among Bukid... Kambing, kanding, goat
View sa among Bukid... Kambing, kanding, goat
View sa among Bukid...
View sa among Bukid... Log
View sa among Bukid... Kambing ni Nanay
View sa among Bukid... Ang Manok ni Lolo
View sa among Bukid...
View sa among Bukid...
View sa among Bukid... Log in front of the house
View sa among Bukid... Water Lily flower in the grass field
View sa among Bukid... Water Lily flower in the grass field
View sa among Bukid... Water Lily flower in the grass field
View sa among Bukid... Water Lily flower in the grass field
View sa among Bukid...
Previous
Next Post »